O nas

LOGO_ARP_większa_rozdzielczość

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) powstała w 1992 r. Jest instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego.  Od 15 lat umożliwia pomorskim przedsiębiorcom korzystać z dotacji unijnych. Wdraża Fundusze Europejskie dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Realizuje ważne dla Pomorza projekty m.in. zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, prowadzi Centrum Obsługi Inwestora odpowiedzialne za promocję gospodarczą regionu oraz obsługę inwestorów zagranicznych, świadczy usługi informacyjne, konsultingowe i szkoleniowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto realizuje projekty europejskie o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wysoka jakość świadczonych przez ARP usług jest potwierdzona certyfikatami: ISO 9001, KSU, Ministerstwa Gospodarki oraz innymi stosownymi akredytacjami.

Agencja Rozwoju Pomorza jest właścicielem nieruchomości biurowej w Gdyni, hotelowej w Gdańsku oraz działki zabudowanej zlokalizowanej w centrum Głównego Miasta Gdańsk, przy ul Długi Targ 1-10, w skład której wchodzi zespół zabytkowych kamienic oraz przylegające do nich podwórko.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 4441. NIP: 583-000-20-02 REGON: 190044530. Kapitał zakładowy: 26.320.000, 00 PLN Kapitał wpłacony: 26.320.000, 00 PLN.